XCZLD 2017-2018

IZJAVA O OSLOBAĐANJU ORGANIZATORA OD ODGOVORNOSTI 1. OPĆI UVJETI

  Kao uvjet mog sudjelovanja na Rekreativnoj XC zimskoj ligi Dalmacije, izjavljujem da sam se dobrovoljno prijavio, da na utrkama nastupam kao natjecatelj isključivo na vlastitu odgovornost te da sam upoznat s mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži. Prihvaćanjem ove Izjave oslobađam odgovornosti organizatora, ostale natjecatelje i treće osobe za eventualne nezgode, ozljede, narušavanje zdravstvenog stanja i svake druge materijalne i nematerijalne štete koje sam prouzročio ili pretrpio, a koje mogu nastati kao posljedica mog sudjelovanja u natjecanju, od dolaska na mjesto natjecanja te zagrijavanja za utrku do nadmetanja u utrci, te se odričem prava na naknadu štete s navedenih osnova.

 2. POŠTIVANJE PRAVILA

  Potvrđujem da sam upoznat sa svim pravilima natjecanja, te prihvaćanjem ove izjave potvrđujem da ista razumijem i prihvaćam. Obvezujem se pridržavati svih pravila i svih pisanih i usmenih uputa danih od strane ovlaštenih osoba na utrci. Prihvaćam da nepoštivanje naznačenih pravila s moje strane može imati za posljedicu diskvalifikaciju s utrke.

 3. DOKAZIVANJE DOBNE KATEGORIJE

  Natjecatelji u ligi moraju imati navršene godine starosti za određenu kategoriju. Obvezujem se na zahtjev organizaciskog odbora lige pružiti dokaz o mojoj dobi vezano za sudjelovanje u natjecanju.

 4. IZJAVA O VJERODOSTOJNOSTI DATIH PODATAKA

  Izjavljujem da su podaci koje sam predao popunjavanjem obrasca prijave za sudjelovanje u natjecanju na utrkama lige točni te da ću za iste pružiti dokaz na zahtjev organizaciskog odbora lige.

 5. ZAVRŠNE ODREDBE

  Izjavljujem da dobrovoljno prihvaćam ovu Izjavu, da razumijem posljedice njenog prihvaćanja i slažem se s prethodno opisanim uvjetima.